On Sale At irenegr.com!

Pegasos


Rare PEGASOS NGC Choice VF Athena Ancient Greek Corinthian Silver Stater coin

$895.00


Zeugitania, Carthage AE16 "Palm Tree & Pegasos Flying, Punic Letter B" About VF

$440.00


Akarnania, Leukas (Leucas) AE16 "Bellephron on Pegasos & Chimaera, Trident" Rare

$440.00


Corinth Corinthia 345-307BC silver Stater ANACS EF40 Pegasos Athena Amphora

$1,149.95


ALEXANDER the Great RARE LIFETIME Coin PEGASOS Ancient Greek Silver Coin Drachm

$349.00


FORVM Pontic Kingdom Mithradates VI Amisos King as Perseus / Pegasos Very Fine

$138.00


MYSIA, LAMPSACUS. AE 16, CIRCA 4TH. CENTURY BC. JANIFORM/PEGASOS. RARE.

$195.00


Sicily, Tauromenium (Tauromenion) AE22 "Athena & Pegasus (Pegasos)" Scarce

$440.00


AKARNIA-ANAKTORIAN AR STATER OBVERSE PEGASOS REVERSE ATHENA 7.9G 19MM

$375.00


PONTUS. AMISOS. 85-65 BC. AE 23. Perseus. Pegasos drinking. Nice.

$39.00


THESSALONICA Macedonia 187BC Greek Coin PEGASOS winged horse RARE i22732

$150.80


Sicily Syracuse AE Hemilitron "Facing River-Deity Anapos & Forepart Pegasos" gVF

$671.70


Mysia, Adramyteon. Zeus head / pegasos AE11 4TH Century B.C.

$15.00


Mysia, Lampsakos 4th-3rd Cent BC AE 10  Corinthian Helmet / Pegasos

$72.00


MYSIA, LAMPSAKOS. AE 12, C. 4TH-3RD CENTURY BC. ZEUS/PEGASOS. RARE. DARK PATINA.

$149.00


 Zeugitania Carthage  AE 15 330-310 BC Pegasos Palm Tree

$105.00


AKARNANIA: LEUCAS, 400 BC, Silver Stater. Pegasos/Head of Pallas.

$1,150.00


CORINTHIA: CORINTH, 375 BC, AR Stater. Pegasos. Athena in Corinthian helmet.

$1,250.00


 Sicily, Syracuse Time of Timoleon 344-317 BC AE 18 Great Apollo head / Pegasos

$165.00


Ancient Greece 85-65 BC PONTOS AMISOS MITHRADATES VI EUPATOR PERSEUS PEGASOS AE

$39.99


PONTUS. AMISOS. 85-65 BC. AE 23. Perseus. Pegasos drinking. Choice.

$79.00


Ancient Greek MYSIA, LAMPSAKOS 4TH-3RD CENTURY BC. ZEUS/PEGASOS (RARE to Find)

$39.99


1520RRB) AKARNANIA, Anaktorion. Circa 345-300 BC. AR Stater (8.43 gm).Pegasos VF

$321.20


Titius_silver Republican Denarius_90 BC_PEGASOS

$95.00


Corinthia, Corinth AR Drachm. Circa 350-300 BC. Pegasos flying r.

$130.00


370-350 BC.Ancient Ilyria Epidamnos Dyrrachium hemidrachm. Heracles Pegasos.

$116.10


350-300 BC silver Pegasos Corinthi Ilyria Ancient.

$107.10


229 BC Hd of Hercules and pegasos flying Ilyria silver Dyrrahcihum

$350.00


Greece Akarnania Argos. Amphilochikon . Ambracion gulf . Pegasos / Athena

$134.10


Ancient Coin . Dyrrachium Ilyria . Heracles and Pegasos flying

$1,300.00


370-330 BC Ancient Coin Dyrrachium Ilyria Heracles and Pegasos flying

$1,100.00


250-229 BCAncient Ilyria and Central Greece.Diobol .Herakles + Pegasos flying .

$125.10


Ancient Coin . Dyrrachium Ilyria . 330-300 BC . Heracles and Pegasos flying

$980.00


Ancient Coin . Dyrrachium Ilyria 370-250 BCE . Heracles and Pegasos flying

$930.00


Pantikapaion Bosporos Pan Satyr Pegasos ПАN AE16 Early type

$137.00